Human Inference - Data Quality Solutions
Datakwaliteitsmanagement

Intelligente tools voor datakwaliteit

Datakwaliteit: Validatie en Standaardisatie - ook voor uw organisatie

Het is gemakkelijk om informatie verkeerd in te voeren, maar het is uitermate moeilijk om vast te stellen of gegevens correct, eenduidig en compleet zijn.


"Wist u, dat er 47 manieren zijn om Amsterdam te spellen? Een van onze klanten kwam hier achter toen hij een rapport wilde draaien."


Human Inference levert tools voor datakwaliteit die er voor zorgen dat namen en adressen worden geschoond, gevalideerd en gestandaardiseerd. Van Brazilië tot België, van India tot de Verenigde Staten, van Nederland tot Nepal....wereldwijd.

Met tools voor datakwaliteit houdt u data schoon

Bij de invoer van gegevens wilt u er zeker van zijn dat deze correct worden ingevoerd, onafhankelijk van het feit waar of wanneer ze worden ingevoerd. En wanneer de data eenmaal goed in het systeem staat, wilt u zorgen dat de datakwaliteit optimaal blijft. En dat is nodig ook. Een voorbeeld: Gemiddeld 20% van alle e-mailadressen in databanken zijn niet correct en wel 15 % van alle namen die in webformulieren worden ingevoerd, zijn nepnamen.

WP NL HPM

Van klantdata naar Customer Lifetime Value!

whitepaper
identity resolution

Identiteit vaststellen

Een volledig beeld van je klant

Het samenvoegen van informatie over je klant is alleen dan relevant als u zeker weet dat het om dezelfde klant gaat: identity resolution. Uw definitie van klant is leidend.

customer due dilligence

Customer Due Dilligence

Zeker weten met wie je zaken doet.

In veel industrieën is het verplicht, maar vaak is het ook verstanding: Customer due diligence. Tijdens het accepteren van een nieuwe klant doet u meteen de verplichte of gewenste checks. Zo weet u altijd met wie u zaken doet.

HIquality Name

Name Worldwide

Alle namen van de wereld.

Naamsuggesties, validatie van namen en het vaststellen van de prevalente spellingsvarianten. Bepaling van het geslacht op basis van naamkenmerken. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de, op natuurlijke taalverwerking gebaseerde, data quality mogelijkheden van HIquality Name Worldwide. Andere voorbeelden zijn het ontdekken van potentieel "verdachte" namen, zoals Mickey Mouse en James Bond. Valide naamsdelen, maar vreemd in combinatie.

HIquality Address

Address Worldwide

Altijd aan het juiste adres.

Wat is het juiste adresformaat voor een specifiek land? Inderdaad; in Ierland gebruikt men geen postcodes en in Frankrijk staat het huisnummer voor de straatnaam. Spaar portokosten door het gebruik van onze gecertificeerde datakwaliteit tools. HIquality Address Worldwide corrigeert en completeert onvolledige en onjuiste adressen en levert suggesties voor adressen die te weinig informatie bevatten om een adres eenduidig vast te stellen.

phone validation

Telephone Worldwide

juiste nummer - juiste formaat.

Weet u voor welk land de landcode +91 is? Weet u of een telefoonnummer een vast of een mobiel nummer is en weet u wat het juiste aantal cijfers voor een specifiek telefoonnummer? Met de data quality tool Telephone Worldwide weet u zeker dat u het juiste nummer gebruikt. Daarnaast kunt u automatisch de eigenschappen van telefoonnummers vaststellen (landcode, vast, mobiel) en u kunt het telefoonnummer in het gewenste formaat standaardiseren.

email validation

Email Worldwide

Geen spam en bounces meer.

Iedereen weet dat een e-mailadres een @ en een domeinnaam moet bevatten. Maar hoe zit het met de validiteit van die domeinnaam? En hoeveel zekerheid geeft validiteit ten aanzien van het daadwerkelijk ontvangen van de e-mail? Hoewel geemail.com een bestaande domeinnaam is, is het waarschijnlijker dat hier gmail.com wordt bedoeld. Voor de data quality producten van Human Inference hebben we een tool ontwikkeld, dat validatie en suggestie van e-mailadressen genereert. Deze zijn gebaseerd op natuurlijke taalverwerking en statistische informatie over spellingsfouten in e-mailadressen. Tests wijzen uit, dat 60% van verkeerd gespelde domeinnamen met data quality tools kunnen worden gecorrigeerd.