Human Inference - Data Quality Solutions
Banken

Banken - Know Your Customer

Het gelijktijdig goed bedienen van klanten en voldoen aan wet- en regelgeving is voor veel banken een uitdaging. Integraal klantbeeld en Know Your Customer (KYC) zijn niet slechts marketingtermen, indien goed toegepast, kunt u het extra verkregen klantinzicht gebruiken voor risicomanagement, prijsstelling en een hogere klanttevredenheid. En het belangrijkste: uw klant weer centraal stellen.

Wat betekent Know Your Customer voor banken?

Know your customer is het proces van screening van een klant, zowel bij binnenkomst als periodiek. Vanuit bijvoorbeeld het 3rd EU directive worden de volgende stappen aanbevolen:

  • Risicogebaseerde aanpak van Customer Due Dilligence
  • Identificeren en verifiëren van hoog-risico klanten (Sanctielijst-, PEP- en OFAC matching)
  • Onderzoeken en vaststellen van eigenaarschap (Ultimate Beneficial Owner of UBO)
  • Vaststellen van een risicoprofiel

Bewezen Know your Customer oplossingen

Met meer dan 25 jaar ervaring in het zeer nauwkeurig matchen van persoons- en bedrijfsgegevens, levert Human Inference al jaren de basis voor een efficiënt voldoen aan wet- en regelgeving.

Door het logisch matchen van externe- en interne gegevens bespaart ING lease iedere maand miljoenen aan potentiële fraude.

Aegon voldoet middels Human Inference's Customer Due Dilligence oplossing al jaren aan de wet- en regelgeving.

SNS Property Finance kan nu efficiënt nieuwe potentiële klanten bedienen, door het gebruik van Human Inference Know Your Customer oplossingen.

Unieke klantidentificatie is de basis voor succesvol risicomanagement bij de Rabobank.

WP NL Proces Persoonlijk

Aanpak Integraal Klantbeeld!

whitepaper